ฟิล์มกรองแสงคืออะไร

ฟิล์มกรองแสง คือ วัสดุโปร่งแสงที่ทำหน้าที่ในการกรองแสง และรังสีต่างๆ ที่มาจากดวงอาทิตย์ ผลิตจากแผ่นโพลีเอสเตอร์ 
ชนิดของฟิล์มกรองแสง

ประเภทของฟิล์มกรองแสง
1. Non Reflective
ฟิล์มกรองแสงที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะในการผลิต
2. Reflective
ฟิล์มกรองแสงที่มีส่วนผสมของโลหะในการผลิตโดยส่วนมากจะมีพื้นผิวเงาวาว
3. IR Films (Infrared)
เป็นฟิล์มกรองแสงที่มีคุณสมบัติพิเศษในการลดรังสีอินฟราเรด โดยโครงสร้างจะมีส่วนของฝุ่นผงขนาดเล็กมาก เช่น ผงเซรามิค
4. Safety Films
ฟิล์มที่มีคุณสมบัติยึดเกาะพื้นผิวกระจกจากแรงกระแทก ป้องกันการทะลุของเนื้อฟิล์ม ช่วยยึดติดเศษกระจกไม่ให้กระเด็นมาเป็นอันตราย

ฟิล์มกรองแสงช่วยประหยัดพลังงาน … ได้อย่างไร?

 

การใช้พลังงานในอาคารและในรถยนต์นั้น จะมีสัดส่วนการใช้พลังงานของระบบต่างๆ แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของอาคารและเครื่องยนต์รถ โดยส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายพลังงานจะถูกใช้ไปกับระบบปรับอากาศหรือการขับเคลื่อน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปั๊มน้ำ ระบบลิฟท์ บันไดเลื่อย อุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ แต่สำหรับการใช้ฟิล์มกรองแสงลดความร้อนมาติดกับระบบกระจกหน้าต่างของอาคารและรถยนต์นั้น จะใช้หลักการในการลดภาระทำความเย็นของระบบปรับอากาศโดยภาระการทำความเย็นนั้น มีสาเหตุมาจากสองแหล่ง คือ
         ความร้อนจากภานนอก ซึ่งเป็นความร้อนจากดวงอาทิตย์ และระบบอากาศรวมถึงการรั่วซึมจากอากาศภายนอก
         ควมร้อนจากภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยความร้อนจากอุปกรณ์ แสงสว่าง อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ รวมถึงความร้อนจากร่างกายคนด้วย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยสำคัญในการลดภาระทำความเย็น จะต้องคำนึงถึงการลดพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งผ่านเข้ามาสู่ตัวอาคารหรือตัวรถยนต์เป็นอันดับแรก เนื่องจากความร้อนจากแสงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อภาระทำความเย็นเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยหลักของการถ่ายเทพลังงานความร้อนจากภายนอกเข้าสู้ภายในนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเทภ ดังนี้ 1 การนำความร้อนและการแผ่รังสี ผ่านผนังทึบ 2 การแผ่รังสีความร้อน ผ่านผนังกระจก 3 การนำความร้อน ผ่านผนังกระจก เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายใน และภายนอก 4 การพาความร้อน เนื่องจากการรั่วซึมของภายนอกเข้าไปภายใน

Back To Top