ความรู้ฟิล์มกรองแสง

ฟิล์มกรองแสงคืออะไร

ฟิล์มกรองแสง คือ วัสดุโปร่งแสงที่ทำหน้าที่ในการกรองแสง และรังสีต่างๆ ที่มาจากดวงอาทิตย์ ผลิตจากแผ่นโพลีเอสเตอร์ ชนิดของฟิล์มกรองแสง ประเภทของฟิล์มกรองแสง 1. Non Reflective ฟิล์มกรองแสงที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะในการผลิต 2. Reflective ฟิล์มกรองแสงที่มีส่วนผสมของโลหะในการผลิตโดยส่วนมากจะมีพื้นผิวเงาวาว 3. IR Films (Infrared) เป็นฟิล์มกรองแสงที่มีคุณสมบัติพิเศษในการลดรังสีอินฟราเรด โดยโครงสร้างจะมีส่วนของฝุ่นผงขนาดเล็กมาก เช่น ผงเซรามิค 4. Safety Films ฟิล์มที่มีคุณสมบัติยึดเกาะพื้นผิวกระจกจากแรงกระแทก ป้องกันการทะลุของเนื้อฟิล์ม ช่วยยึดติดเศษกระจกไม่ให้กระเด็นมาเป็นอันตราย ฟิล์มกรองแสงช่วยประหยัดพลังงาน … ได้อย่างไร? การใช้พลังงานในอาคารและในรถยนต์นั้น จะมีสัดส่วนการใช้พลังงานของระบบต่างๆ แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของอาคารและเครื่องยนต์รถ โดยส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายพลังงานจะถูกใช้ไปกับระบบปรับอากาศหรือการขับเคลื่อน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปั๊มน้ำ ระบบลิฟท์ บันไดเลื่อย อุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ แต่สำหรับการใช้ฟิล์มกรองแสงลดความร้อนมาติดกับระบบกระจกหน้าต่างของอาคารและรถยนต์นั้น จะใช้หลักการในการลดภาระทำความเย็นของระบบปรับอากาศโดยภาระการทำความเย็นนั้น มีสาเหตุมาจากสองแหล่ง คือ ความร้อนจากภานนอก ซึ่งเป็นความร้อนจากดวงอาทิตย์ และระบบอากาศรวมถึงการรั่วซึมจากอากาศภายนอก ควมร้อนจากภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยความร้อนจากอุปกรณ์ แสงสว่าง อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ รวมถึงความร้อนจากร่างกายคนด้วย […]

Back To Top